कम्प्यूटर अधिकृत परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम गेहेन्द्र बहादुर विष्ट
टेलिफोन नम्बर 9840057675
इ-मेल gehendra2015@gmail.com