माननीय स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम इन्द्रजीत थारु
टेलिफोन नम्बर 9857832273