इन्द्रजीत थारु

माननीय स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री

बिमला कुमारी खत्री

माननीय स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री

राजेन्द्र प्रसाद पन्थी

उप-सचिव (गुनासो सुन्ने अधिकारी )
हाम्रो बारे

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/०६ को निर्णयानुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार (कार्यबिभाजन) नियमावली, २०७४ खारेज भै स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरु साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोमा प्रदेश सरकार (कार्यबिभाजन) नियमावली, २०७८ जारी भए पश्चात स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषय हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना भएको हो।

सूचना तथा प्रेस बिज्ञप्ति
पदाधिकारी/कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम
प्रकाशन