भोज प्रसाद श्रेष्ठ

माननीय मन्त्री

राजेन्द्र प्रसाद पन्थी

उप-सचिव (गुनासो सुन्ने अधिकारी )
हाम्रो बारे

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/०६ को निर्णयानुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार (कार्यबिभाजन) नियमावली, २०७४ खारेज भै स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरु साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोमा प्रदेश सरकार (कार्यबिभाजन) नियमावली, २०७८ जारी भए पश्चात स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषय हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्थापना भएको हो।

पदाधिकारी/कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम
प्रकाशन