प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
पुस २४, २०८० अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०८०
पुस २४, २०८० स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्‍चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८०
चैत ३०, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९
माघ ५, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (दोस्रो सशोधन) नियमावली २०७८
असार ६, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७