प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
बैशाख ११, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य साझदेारी कार्यक्रम सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८
चैत २९, २०७८ प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका बिशेषज्ञ चिकित्सक (परिचालन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
चैत १७, २०७८ मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
चैत १०, २०७८ २० बर्ष माथिको उमेर समुहमा मधुमेह तथा उच्च रक्‍तचापको स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७८
माघ २४, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विेशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८
माघ १२, २०७८ जेष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, 2078
माघ ५, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (दोस्रो सशोधन) नियमावली २०७८
भदौ १, २०७८ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि, २०७७
साउन २१, २०७८ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७८।०७९
साउन १९, २०७८ ८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
असार ८, २०७८ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०७७/७८
असार ८, २०७८ आइसोलेसन केन्द्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७