सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत २०, २०८० अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!
चैत ९, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको रोल्पा अस्पताल, रोल्पाको मिति २०८०/०९/२५ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०८०-८१-०७ र ०८ अनुसार मेडिकल अधिकृत र फिजियोथेरापिष्ट पदमा स्वीकृत भएका उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची (Short List) सम्बन्धी सूचना !!!
चैत ९, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको अर्घाखाँची अस्पताल, अर्घखाँचीको मिति २०८०/१०/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/०८०-८१ अनुसार फार्मेसी अधिकृत पदमा स्वीकृत भएका उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची (Short List) सम्बन्धी सूचना !!!
फागुन ३, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको गुल्मी अस्पताल, गुल्मीको मिति २०८०/०७/१७ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १ र २/०८०-८१ अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
माघ २३, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको भीम अस्पताल, रुपन्देहीको मिति २०८०/०९/०५ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ११ र १२/०८०-८१ अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
पुस २६, २०८० गुल्मी अस्पताल, गुल्मी र भिम अस्पताल रुपन्देहीको विभिन्न मितिमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
पुस ८, २०८० कपिलवस्तु अस्पताल, कपिलवस्तु र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रुकुमपूर्वको विभिन्न मितिमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
मंसिर १४, २०८० घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
मंसिर १४, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १९/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
कात्तिक १९, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. २/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
कात्तिक १४, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १, २, १९/०७९-८० अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
असोज २६, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १०, ११, १४, १५, १६, १७, २०, २२/०७९-८० अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।