सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
मंसिर १७, २०७८ विज्ञ सूचीमा सूचीकृत हुने बारेको सूचना
कात्तिक २६, २०७८ मातहतका निकायहरूलाइ कर्मचारीहरूको राजीनामा, अनिवार्य अवकाश, अध्ययन पूर्व स्विकृति, अध्ययन विदा, सरूवा / काज सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र
कात्तिक ९, २०७८ राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धि सूचना
असोज १५, २०७८ सरुवा भएका कर्मचारीहरुको विवरण
असोज १५, २०७८ कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुको विवरण
भदौ १७, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
भदौ १६, २०७८ कोभिड-१९ सञ्‍चार माध्यम निगरानी (Media Monitoring) भाद्र १६, २०७८
साउन २५, २०७८ कोभिड-१९ सञ्‍चार माध्यम निगरानी (Media Monitoring) साउन २५, २०७८
साउन १९, २०७८ कोभिड-१९ सञ्‍चार माध्यम निगरानी (Media Monitoring) साउन १८, २०७८
साउन १२, २०७८ कोभिड-१९ सञ्‍चार माध्यम निगरानी (Media Monitoring) साउन ११, २०७८
साउन ५, २०७८ कोभिड-१९ सञ्‍चार माध्यम निगरानी (Media Monitoring) साउन २, २०७८
असार २८, २०७८ कोभिड-१९ सञ्‍चार माध्यम निगरानी (Media Monitoring) आषाढ २८, २०७८