लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रुपन्देहीको मिति २०८१/०१/२७ को विज्ञापन अनुसार नवौं तहका विभिन्‍न पदहरुको अन्तिम योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना।

" />
असार २५, २०८१

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रुपन्देहीको मिति २०८१/०१/२७ को विज्ञापन अनुसार नवौं तहका विभिन्‍न पदहरुको अन्तिम योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना।