सरुवा/कामकाज/काज खटाइएका कर्मचारीहरु हाजिरी हुने सम्बन्धमा ।
अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको भीम अस्पताल, रुपन्देहीको मिति २०८०/०९/०५ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ११ र १२/०८०-८१ अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
गुल्मी अस्पताल, गुल्मी र भिम अस्पताल रुपन्देहीको विभिन्न मितिमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १९/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. २/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १, २, १९/०७९-८० अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १०, ११, १४, १५, १६, १७, २०, २२/०७९-८० अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ५/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट युरो सर्जन पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ४/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट न्युरो सर्जन पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ३/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट ई.एन.टि. पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति/नवीकरणको लागि कार्ययोजना नमुना
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति/नवीकरणको लागि कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धी अन्यन्त जरूरी सूचना
सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि विभिन्न विज्ञापन नं. को नवौ तहमा संक्षिप्त सूची (Short List) मा नाम भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि विभिन्न विज्ञापन नं. को नवौ तहमा संक्षिप्त सूची (Short List) मा नाम भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता स्थगित भएको सम्बन्धि सूचना ।
सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन नं. ६-२२/०७९-८० को नवौं तहमा संक्षिप्त सूचि (short List) मा नाम भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना।
सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन नं. ६-२२/०७९-८० को नवौं तहमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूचि (Short List) सम्बन्धि सूचना।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गतेको प्रकाशित विज्ञापन नं. २५/०७९-८० अनुसार मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन नं. १-५/०७९-८० को नवौं तहमा संक्षिप्त सूचि (short List) मा नाम भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना।

नोद नारायण चौधरी

वरिष्ट स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (दशौं) (प्रवक्ता)

गंगाधर पाण्डेय

वरिष्ठ शाखा अधिकृत आठौं (सूचना अधिकारी)
हाम्रो बारे

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/०६ को निर्णयानुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार (कार्यबिभाजन) नियमावली, २०७४ खारेज भै स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरु साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोमा प्रदेश सरकार (कार्यबिभाजन) नियमावली, २०७८ जारी भए पश्चात स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषय हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना भएकोमा हाल यस मन्त्रालयको नाम स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ।

सूचना तथा प्रेस बिज्ञप्ति
पदाधिकारी / कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम
प्रकाशन